Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΧΗΤΕΣ

Μια μικρή παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται στον 
Α.Σ. Τάεκβοντο Μαχητές.
 _
 -Ενδυνάμωση
-Ταχύτητα
-Τεχνική

-Ευεξία
-Εκτόνωση του στρες
-Αυτοάμυνα
-Αυτοπεποίθηση
-Και άλλα πολλά...
_
Τ Α Ε Κ Β Ο Ν Τ Ο
_
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρούσση για το βίντεο και την φωτογράφηση.
http://www.christosroussis.com/


 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |