ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013

Τα μαθήματα ξεκινούν δυναμικά τον Σεπτέμβρη.!

Taekwondo , Hapkido , Kickboxing για τους 
Α.Σ. ΕΥΡΙΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & Α.Σ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
&
Taekwondo για τους Α.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες , 
επικοινωνήστε με τους ποπονητές των συλλόγων μας !


 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |