ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Άδεια λειτουργίας 
αθλητικών εγκαταστάσεων 
και άδεια τέλεσης αγώνων.

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 / 23 Φεβρουαρίου 2012 - Άρθρο 22Πηγή: Tkdgr.eu
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |