ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘ. Τ.Κ.Ν., ΧΑΛΚΙΔΑ 5&6/7

18ο  Ανοιχτό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Ανδρών- Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων 


ΧΑΛΚΙΔΑ 5 & 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014Π ρ ο ς

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ                                                     Αθήνα, 30/5/2014
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.                                                                     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Η Ένωση ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Νοτίου Ελλάδας προκηρύσσει το:

18ο  Ανοιχτό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
Ανδρών- Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη ΧΑΛΚΙΔΑ στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου, Ψηλή Ράχη – Κάνηθος Χαλκίδα ΤΗΛ: 22210- 87111-2 ΦΑΞ: 22210- 85402).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014  και την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων  09.00 π.μ. και για  τις δύο ημέρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Έχουν οι αθλητές – αθλήτριες  εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Τ.
Ø  Για τις κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών, έχουν οι αθλητές-αθλήτριες γεννηθέντες από το 1998 και κάτω (από 16 ετών και άνω).
Ø  Για τις κατηγορίες Εφήβων - Νεανίδων, έχουν οι αθλητές - αθλήτριες γεννηθέντες από το 2000 έως το 1997 (από 14 έως 17 ετών).
Ø  Για τις κατηγορίες Παίδων - Κορασίδων έχουν οι αθλητές - αθλήτριες γεννηθέντες από το 2003  έως το 1999 (από 11 έως 15 ετών).Μαύρες ζώνες:

Οι αθλητές - αθλήτριες που κατέχουν από 1ο ΚΟΥΠ και άνω (μισή μαύρη ζώνη και άνω) θα κληρωθούν και θα αγωνιστούν ξεχωριστά και για τις τρεις κατηγορίες (Ανδρών / Γυναικών, Εφήβων / Νεανίδων, Παίδων / Κορασίδων).

Έγχρωμες Ζώνες:

Οι Έγχρωμες ζώνες από 6ο ΚΟΥΠ έως 2ο ΚΟΥΠ (Πράσινη ζώνη έως και κόκκινη ζώνη) θα κληρωθούν και θα αγωνιστούν ξεχωριστά και για τις τρεις κατηγορίες (Ανδρών / Γυναικών,  Εφήβων / Νεανίδων, Παίδων / Κορασίδων).


·         Τα βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής-αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο του/της.

·         Για τους αθλητές-αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα  να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή-αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ  θα  πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.  


ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή κάθε αθλητή-αθλήτριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 30€ (τριάντα ευρώ) ως παράβολο συμμετοχής στον αριθμό του Τραπεζικού λογαριασμού της Ε.ΤΑ.Ν.Ε.

·  Οι πληρωμές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνουν και να αποστέλλονται με φαξ μέχρι την τελευταία ημέρα των δηλώσεων συμμετοχής (Τρίτη 1 Ιουλίου 2014).
·  Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή-αθλήτριας, δεν επιστρέφονται τα χρήματα.
·  Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων – από τον προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας – πριν την ζύγιση και θα επιστρέφεται αφού σφραγιστεί, προκειμένου ο σύλλογος να παραλάβει συνολικά τα κουπόνια της ζύγισης των αθλητών-αθλητριών του.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον κάθε Σύλλογο, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης συμμετοχής του, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: όνομα προπονητή, αρχηγού αποστολής, ονόματα αθλητών – αθλητριών καθώς επίσης και κατηγορία βάρους, ηλικία, κλπ.


ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :  των αθλητών – αθλητριών και παραγόντων – επισήμων (προπονητής, αρχηγός αποστολής) έως την  Τρίτη 1 Ιουλίου 2014.


Ø  Δηλώσεις συμμετοχής μετά την λήξη της προθεσμίας (Τρίτη 1 Ιουλίου 2014) δεν θα γίνονται δεκτές.
Ø  Δηλώσεις συμμετοχής με φαξ ή με e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.


ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  
  1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες Dae do για όλες τις κατηγορίες (Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ).
  2. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.


ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 και ώρα 9.00 το πρωί, θα διεξαχθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. , για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο ημέρες.


ΖΥΓΙΣΗ

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου  2014, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων από τις 18.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. για τις κατηγορίες Παίδων/Κορασίδων, Εφήβων/Νεανίδων και Ανδρών/Γυναικών που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Παίδων – Έγχρωμες Ζώνες 1999 – 2000 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά.

Παίδων – Μαύρες Ζώνες 1999 - 2000 (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά.

Κορασίδων – Έγχρωμες Ζώνες 1999 - 2000 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά.

Κορασίδων – Μαύρες Ζώνες 1999 – 2000  (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): -29 κιλά, 29-33 κιλά,
33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά.

Παίδων – Έγχρωμες Ζώνες 2001 - 2002 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά.

Παίδων – Μαύρες Ζώνες 2001 - 2002 (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά.

Κορασίδων – Έγχρωμες Ζώνες 2001 - 2002 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά.

Κορασίδων – Μαύρες Ζώνες 2001 - 2002 (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά.

Ανδρών - Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): -54 κιλά, 54-58 κιλά, 58-63 κιλά,
63-68 κιλά, 68-74 κιλά.

Ανδρών - Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): -54 κιλά, 54-58 κιλά, 58-63 κιλά, 63-68 κιλά,
 68-74 κιλά.

Γυναικών – Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  -46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-53 κιλά,
53-57 κιλά, 57-62 κιλά.

Γυναικών – Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  -46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-62 κιλά.

Εφήβων - Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά.

Εφήβων - Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά.

Νεανίδων – Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά.

Νεανίδων – Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά.

               
Το Σάββατο 5 Ιουλίου  2014, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων από τις 16.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ. για τις κατηγορίες Παίδων/Κορασίδων, Εφήβων/Νεανίδων και Ανδρών/Γυναικών που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.

Παίδων – Έγχρωμες Ζώνες 1999 – 2000 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Παίδων – Μαύρες Ζώνες 1999 - 2000 (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Κορασίδων – Έγχρωμες Ζώνες 1999 - 2000 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Κορασίδων – Μαύρες Ζώνες 1999 – 2000  (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): 47-51 κιλά, 51-55 κιλά,      55-59 κιλά, +59 κιλά.

Παίδων – Έγχρωμες Ζώνες 2003 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Παίδων – Μαύρες Ζώνες 2003  (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): -33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Κορασίδων – Έγχρωμες Ζώνες 2003  (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Κορασίδων – Μαύρες Ζώνες 2003  (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Παίδων – Έγχρωμες Ζώνες 2001 - 2002 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Παίδων – Μαύρες Ζώνες 2001 - 2002 (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Κορασίδων – Έγχρωμες Ζώνες 2001 - 2002 (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Κορασίδων – Μαύρες Ζώνες 2001 - 2002 (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Ανδρών - Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ): 74-80 κιλά,  80-87 κιλά, +87 κιλά.

Ανδρών - Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω): 74-80 κιλά,  80-87 κιλά, +87 κιλά.

Γυναικών – Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  62-67 κιλά, 67-73 κιλά, +73 κιλά.

Γυναικών – Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  62-67 κιλά, 67-73 κιλά, +73 κιλά.

Εφήβων - Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  59-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά.

Εφήβων - Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  59-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά.
Νεανίδων – Έγχρωμες Ζώνες (6Ο ΚΟΥΠ έως 2Ο ΚΟΥΠ):  52-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.

Νεανίδων – Μαύρες Ζώνες (1Ο ΚΟΥΠ και άνω):  52-55 κιλά,  55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει  υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.             Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα.  Οι ηλεκτρονικοί  θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ένωση Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος.
2.            Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή – αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.
3.            Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4.           Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5.            Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές-αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
6.           Οι αθλητές – αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή- αθλήτρια.
7.            Στην ηλεκτρονική εγγραφή της δήλωσης συμμετοχής που θα αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8.           Οι αθλητές-αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.
9.           Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
10.       Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να   προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της  Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ε.ΤΑ.Ν.Ε.
11.         Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (tape)  με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τομπόκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια. 
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |