ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DAN


Ευρωπαϊκά διπλώματα
πιστοποίησης Dan. 

E.T.U. DAN CERTIFICATE
   
Η ETU αποφάσισε, σε συνεργασία με τις εθνικές ομοσπονδίες μέλη της , να εκδίδει ευρωπαϊκά διπλώματα Dan για όλους τους αθλητές της Ευρώπης. Ήδη έχουν επιλεγεί οι πρώτοι εξεταστές για την διενέργεια εξετάσεων των υποψηφίων και είναι όλα σχεδόν έτοιμα να αρχίσει η διαδικασία χορήγησης των ευρωπαϊκών πτυχίων πιστοποίησης. Είναι πράγματι ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο εγχείρημα καθώς θα δώσει την ευκαιρία για μια κοινή πιστοποίηση βαθμού Dan σε όλους τους αθλητές ταεκβοντό της Ευρώπης.
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |