ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31/1 & 1/2 2015 - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου, Ψηλή Ράχη – Κάνηθος Χαλκίδα ).ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015  και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015. Ώρα έναρξης των αγώνων  09:00 π.μ. και για  τις δύο ημέρες.

(Κάνετε κλικ επάνω στις ημέρες)

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 18:00 έως τις 20:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες 2001-2002 
(όλες οι κατηγορίες )
Κορασίδων γεννηθέντες το 2003 
(όλες οι κατηγορίες κορασίδων)
  Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 15:00 έως τις 17:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα: Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες 2004 
(όλες οι κατηγορίες)
Παίδων γεννηθέντες το 2003 
(όλες οι κατηγορίες παίδων

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 2015-2016 !
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ένωση Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος καθιερώνει για το έτος
2015-2016

Ετήσιες Υποτροφίες στη μνήμη του Μιχάλη Βόλαρη
χορηγούμενες ως οικονομική ενίσχυση σε υποσχόμενους  αθλητές και αθλήτριες αγωνιστικού Ταεκβοντό

Αφορούν:
·        15 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες Δημοσίου Γυμνασίου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση  τριακοσίων ευρώ [300] έκαστη).
·        10 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες Δημοσίου Λυκείου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση  πεντακοσίων ευρώ [500] έκαστη).
·        3 υποτροφίες για φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση  επτακοσίων ευρώ [700] έκαστη).
·        1 υποτροφία για μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες (κάλυψη του 50% των εξόδων εκπόνησης).
·        1 υποτροφία για διδακτορικούς φοιτητές-τριες: (κάλυψη του 50% των εξόδων εκπόνησης).
Δικαίωμα αίτησης προς αξιολόγηση έχουν οι ενεργοί αθλητές και αθλήτριες Σωματείων της ΕΛΟΤ με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης και εντάσσονται στα παρακάτω κριτήρια:
Ø Υψηλή Σχολική ή Ακαδημαϊκή επίδοση.
Ø Κατάκτηση μεταλλίων σε Πρωταθλήματα της ΕΤΑΝΕ.
Ø Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία).
Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος.
Επίσης, οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή να έχουν οποιαδήποτε έμμισθη σχέση με άλλο φορέα (αφορά φοιτητές/τριες).

Κατάθεση Αιτήσεων και δικαιολογητικών:
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 15 Μαρτίου 2015, στα γραφεία της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ), οδός Δυρραχίου 70, (1ος Όροφος) Σεπόλια Αττικής
Τηλέφωνο: 2106820112-113
Τηλεομοιότυπο: 2106820117
E-mail: info@etane.gr
Η υποβολή της αίτησης για παροχή υποτροφίας γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο αν είναι ενήλικος, είτε από τους κηδεμόνες τους, αν πρόκειται για ανήλικους υποψηφίους (σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του κηδεμόνα του ανήλικου υποψηφίου ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του).
Δεκτές προς αξιολόγηση θα θεωρηθούν ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.
Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αν δεν υποβληθεί μαζί με ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Ø Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.
Ø Βεβαίωση της οικείας Ένωσης από την οποία να προκύπτουν οι αγωνιστικές διακρίσεις των υποψηφίων.
Ø Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς».
Ø Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, καθώς και αντίγραφο της πιο πρόσφατης Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία.
Ø Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για τους ενήλικους υποψηφίους.
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για αυτόν τον λόγο, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλουν φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, οι οποίες απαιτείται να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των εγγράφων.
Επιτροπή Αξιολόγησης:
1)   Πρόεδρος: Λέανδρος Λεφάκης, Διδάκτορας Νομικής, Πανεπιστημιακός
2)   Μέλος: Γεράσιμος Καρανταγλής, Πρόεδρος Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ)
3)   Μέλος:  Λυκούργος Κατάκης, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ)
4)   Μέλος: Ιωάννης Αρμάος, Τεχνικός Διευθυντής Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ)
5)   Μέλος: Θεόδωρος Ζηνέλλης Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΔΠΤΑ) και Προπονητής Εθνικών Ομάδων
6)   Μέλος: Μόρφω Δροσίδου Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΔΠΤΑ) και Ολυμπιονίκης
7)   Μέλος:  Αντώνιος Παππάς Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό

Η καταβολή της υποτροφίας στον δικαιούχο θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ σε μία (1) δόση και θα αρχίσει από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Η διάρκειά της, ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως και με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του, επιδεικνύει κοσμιότατη διαγωγή και παραμένει ενεργός αθλητής.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου, Ψηλή Ράχη – Κάνηθος Χαλκίδα ).ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015  και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015. Ώρα έναρξης των αγώνων  09:00 π.μ. και για  τις δύο ημέρες.


ΖΥΓΙΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

· Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 18:00 έως τις 20:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες 2001-2002 
(όλες οι κατηγορίες )
Κορασίδων γεννηθέντες το 2003 
(όλες οι κατηγορίες κορασίδων) 

· Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 15:00 έως τις 17:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες 2004 
(όλες οι κατηγορίες)
Παίδων γεννηθέντες το 2003 
(όλες οι κατηγορίες παίδων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας
θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99
όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή από συμβεβλημένους ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους & υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 2015ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 2015
Α/Α
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
1.
Εξετάσεις Νταν
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
24/1/2015
2.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ανδρών – Γυναικών
28/2 – 1/3/2015
3.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Εφήβων – Νεανίδων
ΧΑΛΚΙΔΑ
2 – 3/5/2015
4.
Εξετάσεις Νταν
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
5.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών
(ηλικίας 16 – 21 ετών)
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί μόλις προγραμματιστεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα under 21
6.
Προκριματικό πρωτάθλημα
Νοτίου Ελλάδας
Παίδων – Κορασίδων Cadet
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
7.
Προκριματικό πρωτάθλημα
Βορείου Ελλάδας
Παίδων – Κορασίδων Cadet
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
8.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Παίδων – Κορασίδων Cadet
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
9.
Α΄ Πανελλήνιο Κύπελλο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
10.
Β΄ Πανελλήνιο Κύπελλο
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2015


Κάντε κλικ στη εικόνα 
για να δείτε τους νέους κανονισμούς 
διαιτησίας Ταεκβοντο 2015.


G1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12-18/01/2015 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

 G1 TAEKWONDO
5TH INTERNATIONAL
TOURNAMENT
THESSALONIKI 16-18/1/2015

Ανδρών/Γυναικών – Εφήβων/Νεανίδων Παίδων/Κορασίδων
WTF G 1 Πρωτάθλημα για την κατηγορία Ανδρών / Γυναικών 16/17 & 18 Ιανουαρίου 2015 στην Θεσσαλονίκη.

Η Αθλήτρια του Α.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ Βρετού Σταυρούλα, με τη συμμετοχή της στο 5ο Διεθνές Τουρνουά Τάκβοντο , πήρε το "βάπτισμα του πυρός" και μια δυνατή εμπειρία ως εφόδιο για τις αγωνιστικές της προσπάθειες στο μέλλον. Χάσαμε 7-14 με τη διάφορα να μεγαλώνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα διορθώσουμμε τα λάθη μας και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί την επόμενη φορά.!


Προπονητής Α.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ
Παπαδόπουλος Χάρης

Βρετού Σταυρούλα &
Παπαδόπουλος Χάρης

Βρετού Σταυρούλα &
Παπαδόπουλος Χάρης &
Προπονητής Α.Σ. ΕΥΡΙΠΟΣ & Α.Σ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Μασούρης Νίκος

 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |