ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου, Ψηλή Ράχη – Κάνηθος Χαλκίδα ).ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015  και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015. Ώρα έναρξης των αγώνων  09:00 π.μ. και για  τις δύο ημέρες.


ΖΥΓΙΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

· Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 18:00 έως τις 20:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες 2001-2002 
(όλες οι κατηγορίες )
Κορασίδων γεννηθέντες το 2003 
(όλες οι κατηγορίες κορασίδων) 

· Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 15:00 έως τις 17:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Παίδων – Κορασίδων γεννηθέντες 2004 
(όλες οι κατηγορίες)
Παίδων γεννηθέντες το 2003 
(όλες οι κατηγορίες παίδων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας
θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99
όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή από συμβεβλημένους ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους & υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |