​ ΔΙΑΣ. ΠΡΩΤ. Τ.Κ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑ 27-29/3/2015

 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν τη Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015. Ώρα έναρξης των αγώνων 09.00 π.μ. και για τις δύο ημέρες. 


ΖΥΓΙΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

· Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 16:00 έως τις 18:30 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Γεννηθέντες 2001 – 2002

Έγχρωμες Ζώνες

- Παίδες – 33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, +65 κιλά.

- Κορασίδες - 29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά.

Μαύρες Ζώνες

-Παίδες – 33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά.

- Κορασίδες -29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-44 κιλά, 47-51 κιλά.


Γεννηθέντες 2003 – 2004

Έγχρωμες Ζώνες

Ø Παίδες – 33 κιλά, 33-37 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Ø Κορασίδες - 29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Μαύρες Ζώνες

Ø Παίδες – 33 κιλά, 33-37 κιλά, 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Ø Κορασίδες 37-41 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.


· Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 15:00 έως τις 17:00 για τις κατηγορίες που αγωνίζονται την επόμενη ημέρα:

Γεννηθέντες 2001 – 2002

Έγχρωμες Ζώνες

Ø Παίδες 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά.

Ø Κορασίδες 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.

Μαύρες Ζώνες

Ø Παίδες 45-49 κιλά, 57-61 κιλά, 61-65 κιλά, +65 κιλά.

Ø Κορασίδες 44-47 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, +59 κιλά.


Γεννηθέντες 2003 – 2004

Έγχρωμες Ζώνες

Ø Παίδες 37-41 κιλά, 41-45 κιλά, 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά.

Ø Κορασίδες 41-44 κιλά, 44-47 κιλά, 47-51 κιλά, 51-55 κιλά.

Μαύρες Ζώνες

Ø Παίδες 45-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά.

Ø Κορασίδες - 29 κιλά, 29-33 κιλά, 33-37 κιλά, 41-44 κιλά, 44-47 κιλά.
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |