ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2014 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Στιγμιότυπα Αγώνων

......................................................................

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2014
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Χαλκίδα και συγκεκριμένα στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» (Απόλλωνος & Αναγνωστοπούλου) στην περιοχή Ψηλή Ράχη – Κάνηθος, Χαλκίδα Τηλ. 22210 87111/2 Φαξ : 22210 – 85402. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου έως και Κυριακή
23 Φεβρουαρίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 και για τις 3 ημέρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Έχουν οι αθλητές – αθλήτριες εγγεγραμμένοι στους Συλλόγους – Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ., αναλυτικά ως εξής : 
         Άνδρες - Γυναίκες γεννηθέντες το 1997 (17 ετών και άνω), κάτοχοι από 1ο ΝΤΑΝ και άνω (μαύρη ζώνη και άνω).
         Έφηβοι – Νεάνιδες γεννηθέντες από 1999 – 1997 (15 – 17 ετών), κάτοχοι 2ο ΚΟΥΠ και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω).

ΠΡΟΣΟΧΗ :

         Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2014.
         Τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
         Για τους αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.
  
         Οι πληρωμές είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να γίνουν και να αποστέλλονται με φαξ στο 210 6820116 ή με email : info@elot-tkd.gr μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014. 
         Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός αθλητή, δεν επιστρέφονται τα χρήματα.
         Η πρωτότυπη απόδειξη θα κατατίθεται στην γραμματεία των αγώνων – από τον προπονητή ή τον αρχηγό ομάδας – πριν την ζύγιση και θα επιστρέφεται αφού σφραγιστεί, προκειμένου ο σύλλογος να παραλάβει συνολικά τα κουπόνια της ζύγισης των αθλητών – αθλητριών του.
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον κάθε Σύλλογο, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ορθότητα της δήλωσης συμμετοχής του, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται : όνομα προπονητή, αρχηγού αποστολής, ονόματα αθλητών – αθλητριών καθώς επίσης και κατηγορία βάρους, ηλικία, κλπ.
  
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : των αθλητών – αθλητριών και παραγόντων – επισήμων (προπονητής, αρχηγός αποστολής) έως την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014.

Ø Δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν αλλαγές, μετά την λήξη της προθεσμίας (Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014) δεν θα γίνονται δεκτές.
Ø Δηλώσεις συμμετοχής με φαξ ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές
Ø Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το e-mail : info@elot-tkd.gr περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 
 

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.

ΚΛΗΡΩΣΗ : Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση, στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ., Δυρραχίου 70 (1ος όροφος) – Σεπόλια – Τηλ.
210 6820112 – 3, για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις τρείς (3) ημέρες.

ΖΥΓΙΣΗ : 

         Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 18:00 έως τις 20:00 για τις κατηγορίες που θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα :
Άνδρες
          
: -54 κιλά, 54-58 κιλά, 58-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-74 κιλά, 74-80 κιλά,   80-87 κιλά, +87 κιλά.  
Γυναίκες
          
: -46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-53 κιλά, 53-57 κιλά, 57-62 κιλά, 62-67 κιλά,   67-73 κιλά, +73 κιλά.   

         Τη Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 16:00 έως τις 18:00 για τις κατηγορίες που θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα :
Έφηβοι
: -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά.
Νεανίδες
: -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά. 

         Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014, η ζύγιση θα γίνει στον χώρο των αγώνων από τις 16:00 έως τις 18:00 για τις κατηγορίες που θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα :
Έφηβοι
: 63-68 κιλά, 68-73 κιλά, 73-78 κιλά, +78 κιλά 
Νεανίδες
: 49-52 κιλά, 52-55 κιλά, 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. συμβεβλημένους ιατρούς. Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια. Οι αθλητές – αθλήτριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα, αποκλειστικά και μόνο από τον Αρχηγό της Ομάδας του οποίου το όνομα θα πρέπει να υπάρχει στην δήλωση συμμετοχής που θα γίνει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.tpss.nl . H ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο αξίας 50 € (πενήντα ευρώ) στην Γραμματεία των αγώνων.

 – αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά:
επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία. 
2.     Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης κόουτς και να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν την κάρτα διαπίστευσης καθώς και το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή - αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.
3.     Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
4.     Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, πετσέτες, νερό και κουβά.
5.     Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές – αθλήτριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται.
6.     Οι αθλητές- αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές – αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή – αθλήτρια.
7.     Στην ηλεκτρονική εγγραφή της δήλωσης συμμετοχής που θα αποστέλλουν τα σωματεία, θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ονόματα των αρχηγών ομάδας και των προπονητών που θα συνοδεύουν την ομάδα και δεν θα έχουν δικαίωμα αντικατάστασης από άλλα άτομα.
8.     Οι αθλητές – αθλήτριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.
9.     Απαγορεύεται στην θέση τους κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
10. Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της  Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ομοσπονδία.
11.  Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (tape)  με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τομπόκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια.
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |