ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ G W.T.F.

Βαθμολόγηση Πρωταθλημάτων G WTF


Βαθμός 


     
 Πρωταθλήματα


G1       10 Βαθμοί    


WTF εγκεκριμένα πρωταθλήματα
Παγκόσμια πανεπιστημιακά πρωταθλήματα
Πολυ-αθλητικά παιχνίδια
Παγκόσμια στρατιωτικά πρωταθλήματα


G2       20 Βαθμοί 

WTF εγκεκριμένα πρωταθλήματα
Πανεπιστημιάδα
Παγκόσμιοι αγώνες CISM


G4       40 Βαθμοί  

GRAND PRIX SERIES
Ηπειρωτικά πρωταθλήματα

Ηπειρωτικά πολυ-αθλητικά παιχνίδια (με τον κύκλο 4 ετών)

G8        80 Βαθμοί  


Τελικός GRAND PRIX

G12     120 Βαθμοί 


Παγκόσμια Πρωταθλήματα WTF 

G20    200 Βαθμοί 


Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

* Η βαθμολογία ισχύει για τις 5 πρώτες θέσεις ως εξής: 1ος 100% , 2ος  60% του πρώτου, 3ος 60% του δεύτερου και 5ος 60% του τρίτου. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα πρωτάθλημα G 4 , ο πρώτος θα πάρει 40 βαθμούς, ο δεύτερος 24, ο τρίτος 14,4 και ο πέμπτος 8,64 βαθμούς.

- Όριο υπολογισμού σημείων κατάταξης στα G1 και G2 πρωταθλήματα WTF


  Κάθε αθλητής/τρια  μπορεί να συμμετέχει σε όσες G-1 εκδηλώσεις επιθυμεί, ωστόσο, η κατάταξη WTF θα λάβει υπόψιν  μόνο τα πέντε καλύτερα αποτελέσματα για να υπολογίσει την κατάταξη του Αθλητή. 
Όσον αφορά, τις G-2 εκδηλώσεις, το όριο υπολογισμού είναι τρία. Η κατάταξη της WTF θα λάβει τα τρία καλύτερα αποτελέσματα να υπολογίσει τα σημεία  του αθλητή.
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |