1ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Τ.Κ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ

1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ταεκβοντο Παίδων

1st european taekwondo championships

 Το πρώτο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ αναγγέλθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ταεκβοντο και θα διεξαχθεί στην γειτονική Τουρκία. Η ανακοίνωση δεν εμπεριείχε άλλες λεπτομέρειες, πλην του τόπου διεξαγωγής. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο μέλλον.

1st European Kids 
 Taekwondo Championships
 
| Layout code by Pocket | Design by HarisPap |