ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Τ.K.N. ΛΥΚΕΙΩΝ 2015-2016

Ενημερώθηκε 12/4/2016 , 22:00
Η κλήρωσηΗ Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων 
( Κ.Ο.Ε.Σ.Α . ) 

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ: 
  Τους Πανελλήνιους Αγώνες Ταεκβοντό μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015 - 2016. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 
13/4/2016 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 
Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων , (Διεύθυνση : Έξοδος 5 Αττικής Οδού – Αρτάκης & Ελλησπόντου). 


 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου και να διαθέτουν αθλητικό δελτίο σε ισχύ της ΕΛ.Ο.Τ .. 
  
  Στους αγώνες μετέχουν μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998, 1999, 2000 & ( 2001 με την προϋπόθεση να φοιτά στην Α ́ Λυκείου) , κάτοχοι 2 ο ΚΟΥΠ και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω) και εφόσον ο αριθμός των απουσιών τους δεν υπερβαίνει ( δικαιολογημένες και μη): α) τις 114 για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια β) τις 164 για τα ΕΠΑ.Λ. γ) τις 130 για τα Εσπερινά Λύκεια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΑΤΑΚΙ)

http://www.elot-tkd.gr/web/images/stories/prokirikseis/2016/lykeia/ATHLITIKI_MATHITIKI_TAYTOTITA.docΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
http://www.elot-tkd.gr/web/images/stories/prokirikseis/2016/lykeia/YPODEIGMA_2.docΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Για τη συμμετοχή των μαθητών - τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών : 

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα. Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 
α ́ Επώνυμο 
β ́ Όνομα 3 
γ ́ Όνομα πατέρα 
δ ́ Όνομα μητέρας 
ε ́ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως 
στ ́ Αριθμός μητρώου μαθητή 
ζ ́ Τάξη που φοιτά 

  Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή/τριας). Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται : 
β) Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή . 
γ) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων , κάθε μαθητή που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή (μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου). 
δ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες ( υπόδειγμα 9). 

2. Δελτίο αθλητικής ιδιότητας από την ΕΛ.Ο.Τ 
Οι αθλητές - αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα από Ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. . Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια . Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είν αι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο. Για τους α θλητές – αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ. . 

3. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή / τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Δ/ντη του σχολείου. Επίσης θα αναγράφεται το αγώνισμα καθώς και η κατηγορία (π.χ. Ολυμπιακό Ταεκβοντό, – 48 κιλά) που θα συμμετέχει ο/η μαθητής / τρια . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Π ανελλήνιους Αγώνες Ταεκβοντό Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Λήξη προθεσμίας εγγραφής έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016.

ΖΥΓΙΣΗ 
  Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 με 21:00 θα διεξαχθεί η ζύγιση για όλες τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα. Η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων , (Διεύθυνση : Έξοδος 5 Αττικής Οδού – Αρτάκης & Ελλησπόντου).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do . 

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του κάθε αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής. 

3. Κατηγορίες βάρους 

Αγοριών : 
 - 45 κιλά, - 48 κιλά, - 51 κιλά, - 55 κιλά, - 59 κιλά, - 63 κιλά, - 68 κιλά, - 73 κιλά, - 78 κιλά, +78 κιλά. 
Κοριτσιών : 
 - 42 κιλά, - 44 κιλά, - 46 κιλά, - 49 κιλά, - 52 κιλά, - 55 κιλά, - 59 κιλά, - 63 κιλά, - 68 κιλά, +68 κιλά

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Νέες κατηγορίες παίδων βάσει ύψους υπό δοκιμή στο Taekwondo

ΠΟΣΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ;